Varane märkamine

Ennetustegevus on tõhusam ja efektiivsem kui tagajärgedega tegelemine, seetõttu on probleemide märgates ja operatiivselt tegutsedes võimalik ennetada (kooli)kiusamist, koolikohustuse eiramist, koolist väljalangevust, sõltuvusainete tarvitamist, alaealiste saamist lapsevanemateks, alaealiste sattumist õigusrikkumiste teele sattumist ja õigusrikkumiste kasvu. Üheks võimalikuks mudeliks on kogukonnapõhisus, kui on toimiv kogukond ja koostöö, on märkamine efektiivsem. Ühtlasi edendab selline tähelepanu ja asjakohane vastamine probleemidele kogukondlikku elu ja kõigi selle liikmete heaolu. Efektiivse varase märkamisega on võimalik tuvastada lapse erivajadusi ning lähtuvalt sellest on võimalik toetada last. Oluline on ennetustegevusega alustada juba väikelaste seas.

Teemad: Varane märkamine – mis see on ja kuidas me oskame märgata? Mis on hiline märkamine ning mis see endaga kaasa toob)? Kes on sekkujaks? Kui palju inimene julgeb sekkuda ning kuidas seda suurendada? Kuidas ennetada laste ja noorte riskikäitumist?

Eestvedaja: MTÜ RuaCrew (annegrete@ruacrew.ee)