Baltikumi laste heaolu eest seisvad võrgustikud osalevad projektis “Laste heaolu Balti riikides”

Posted by / Uudised
Lapse Huvikaitse Koda osales partnerina Läti laste heaolu eest seisva võrgustiku (The Latvian Child Welfare Network), Leedu organisatsiooni Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) ja Rootsi sihtasutuse Stiftelsen Fyrljuset ühises projektis “Laste heaolu Balti riikides” (Well–being of Children in Baltic countries). Projekti elluviimine algas 2016 augustis ja jätkus kuni 2017 maikuuni. Projekti rahastas osaliselt Põhjamaade MinistriteContinue Reading

Lapse Huvikaitse Koda Balti koostööketis

Posted by / Uudised
Lapse Huvikaitse Koda on partneriks Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud projektis “Children well-being in Baltic countries” (leping NGSLV-392). Koostööprojektis on jõud koondanud nii Läti kui Leedu laste heaolu nimel tegutsevate vabaühenduste koalitsioonid kahel eesmärgil – töötada välja esmane pilootprojekt lapse heaolu näitajatest lapse perspektiivis (mida laps ise oma heaolust arvab) ja teiseks – allkirjastada ja luuaContinue Reading

ASETAME LAPSED EUROOPA SÜDAMESSE

Posted by / Uudised
MTÜ Lapse Huvikaitse Koja, MTÜ Lastekaitse Liidu ja Euroopa ühenduste Eurochild, ChildPact, CRIN ja Child Rights Connect koostöös toimub 19 – 21. aprillil 2016 Tallinnas Radisson Blue Hotel Olümpia konverentsikeskuses üleeuroopaline laste heaolu ja õiguste eest seisvate võrgustike konverents – IIX Laste õiguste eest seisvate koalitsioonide foorum. Rahvusvahelise huvikaitsevõrgustike foorumi eesmärgiks on tugevdada Euroopa riikide organisatsioonide vahelist koostööd üksteiseltContinue Reading

“Mis teeb kodu koduks?” näituse avamine 2. veebruaril

Posted by / Uudised
Laste mõtetest ja tunnetest sündinud näituse “Mis teeb kodu koduks?ˮ avamine teisipäeval, 2. veebruaril kell 17.00 Okupatsioonide muuseumis! Joonistuse autor on 8-aastane Kerteli Näitus vaatab kodu lapse silmade läbi. Ühtlasi rändame ajas tagasi ja küsime, missugune oli meie emade-isade ja vanavanemate kodu. Kõigil on õigus oma kodule, sõltumata vanusest või rahvusest. Oma kodu igatsemine jaContinue Reading

Täna on rahvusvaheline lastepäev!

Posted by / Uudised
Täna 1959. aastal võtsid maailma riigid vastu Lapse Õiguste Deklaratsiooni. Samal päeval 30 aastat hiljem võeti vastu Lapse Õiguste Konventsioon, mis kohustab kõikide maade valitsusi tagada lastele hea elu. Rahvusvahelisel lastepäeval kutsub Lapse Huvikaitse Koda kõiki laste valdkonna vabaühendusi üles ühinema laste heaolu suurendamiseks. Lapse Huvikaitse Koda on avalikes huvides tegutsev huvikaitseline erinevate laste jaContinue Reading

Lapse õiguste kuul oodatakse lastelt vastuseid küsimusele “Mis teeb kodu koduks?”

Posted by / Uudised
Novembris pööratakse enam tähelepanu lapse õigustele – algas lapse õiguste kuu! 20.novembril 1991 liitus Eesti ÜRO  Lapse õiguste konventsiooniga, mille peaeesmärk on aidata kaasa, et igale lapsele oleks tagatud võimalus igakülgseks arenguks ja heaoluks. Lapsed väärivad pidevat ja süsteemset tähelepanu, et nende õigustest päev päeva järel kinni peetakse. Iga õigus tähendab ka kohustust. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riikContinue Reading

Lapse Huvikaitse Kojast sai EMSLi liige

Posted by / Uudised
Võrgustik Lapse Huvikaitse Koda on nüüdsest ka EMSLi täieõiguslik liige!  EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja aktiivsed kodanikud. EMSLi missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda. Vt lisaks: http://www.ngo.ee/emsl  

Laste loomekonkurss “MIS TEEB KODU KODUKS?”

Posted by / Uudised
“Mis on kodu, kus on kodu, mis on kodukoht?” on küsimused, mis elavad meis tänu Olav Ehala “Kodulaulule” juba aastakümneid. Täiskasvanuna mõtleme aga kodule ning selle tähtsusele tihti alles siis, kui oleme ühel või teisel põhjusel kodust kaugel. Vaid pool sajandit tagasi olid paljud lapsed sunnitud lahkuma oma kodust või perekonnast. Täna on kubjaseks paremadContinue Reading

Nähtamatud lapsed: kuidas märgata?

Posted by / Uudised
Esmaspäeval kokku tulnud huvilised tõid kaasa hulganisti häid mõtteid! Silvia Levensoni näituse “Kadunud eneseteadvus” avamisele Okupatsioonide Muuseumis eelnes Lapse Huvikaitse Koja eestvedamisel mõttepaus teemal “Nähtamatud lapsed – kuidas märgata?” Vaid pool sajandit tagasi olid paljud lapsed sunnitud lahkuma oma kodust või perekonnast. Täna sunnivad paljusid emasid-isasid Eestist lahkuma paremad võimalused sealpool piiri, mis nii mõnegi lapseContinue Reading

Võta üks MÕTTEPAUS!

Posted by / Uudised
Esmaspäeval, 5. oktoobril kell 16.00 avab Okupatsioonide Muuseum üle maailma tuntust kogunud klaasist näituse “Kadunud eneseteadvusˮ. Argentiina kunstniku Silvia Levensoni näitus kõneleb lastest, kellelt rööviti nende identiteet. Näituse avamisele eelneb kell 14.00 algav Eesti lastele pühendatud arutelu teemal “Nähtamatud lapsed: kuidas märgata”.  Muuseumis vaid kuu aega üleval olev näitus jutustab loo sadadest Argentiina lastest, kesContinue Reading