Positiivne vanemlus

Tänapäeva pere- ja paarisuhted eeldavad tunduvalt enam suhtlemis- ja konfliktilahendus-oskuseid ning partneritevahelisi diskussioone, arutelusid ja läbirääkimisi kui ealeski varem, samuti rohkem seda, mis vajab selgeid otsustusi ja kokkuleppeid. Lapsed kannavad edasi vanemate oskamatust/oskusi ning väärtusi oma eludesse, kooliellu, suhetesse sõpradega, hiljem oma isiklikesse suhetesse.

Teemad: Kuidas tagada lastele parim kasvukeskkond? Kas ja kuidas peaks ühiskond aitama perekonnal koos püsida ning mil moel toetama uue perekonna rajamist tugevamale alusele? Milline vanem on “hea vanem”? Millest sõltub poolte tahe olla koos ja jääda kokku? Jne.

Eestvedaja: SA Väärtustades Elu (ena.soodla@gmail.com)