Töögrupid

Liikmeskonna laienedes oleme sisse viimas uut süsteemi strateegiliste suundade põhiselt. Praegune LHK juhatus on valinud strateegilisteks suundadeks laste ja perede poliitika asendushoolduses, varases märkamises ja positiivses vanemluses.

Töögrupid on Koja sisemise töö organiseerimise üks vorme, mis on avatud osalemiseks kõikidele võrgustiku liikmetele vastavalt nende tegutsemisprofiilile ja huvipakkuvatele valdkondadele.

Töögrupid annavad seal osalevatele liikmetele võimaluse: jagada kogemusi ja häid praktikaid ning üksteiselt õppida; jagada muresid ja kitsaskohti ning otsida koos võimalikke lahendusi; kinnistada ühiseid väärtusi; luua ja ellu viia rahvuslikul tasandil erinevaid LHK huvikaitsealaseid tegevusi erinevates valdkonda puudutavates poliitikates; koostada seisukohti ja ettepanekuid valitsuse poliitikate muutmisel LHK tegevuse prioriteetsetes valdkondades

Tutvu töögruppide tegevustega ning esita oma ettepanekud siit:

Asendushoolduse töögrupp

Varane märkamine töögrupp

Positiivse vanemluse töögrupp

 

Tule mõtle ja arva kaasa!

Töögrupis kaasa löömiseks anna endast märku aadressil laps@huvikaitse.ee.