Mis on huvikaitse?

HUVIKAITSE (inglise k. advocacy) on kogum organiseeritud tegevusi, mille eesmärgiks on mõjutada valitsuse või muu avaliku institutsiooni tegevusi, poliitikaid, õigusloomet kui ka muid organisatsioone (nii riiklikke kui rahvusvahelisi), erasektorit ja kodanikuühiskonda, et saavutada positiivseid muutusi oma sihtgrupi hulgas. Huvikaitse juures on olulise tähtsusega ka see, et vajalikud muutused poliitikates kui ka õigusloomes tervikuna saavad rakendatud.

Lapse Huvikaitse Koda lähtub oma tegevuses HUVIKAITSE TEGEVUSE HEAST TAVAST ning VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKSIST.