Lapse Huvikaitse Koda on laste ja perede valdkonna ühenduste koostöövõrgustik, mille tegevuse eesmärk on tagada lapse huvide ning õiguste kaitse.

Organisatsioonist

Lapse Huvikaitse Koda on avalikes huvides tegutsev huvikaitseline erinevate laste ja perede valdkonna organisatsioonide võrgustik. Koja eesmärk on tugevdada eelkõige läbi võrgustiku arendamise Eesti laste ja peredega tegelevate ühingute koostööd riikliku laste ja perepoliitika kujundamisel. Lapse Huvikaitse Koda ei koonda organisatsioone ja isikuid mitte järjekordseks eraldi ühinguks ega ole ka katusorganisatsiooniks, vaid soovib järjepidevalt laiendada ühises info- ja kogemuste vahetuses olevat erinevate osapoolte võrgustikku, kuhu läbi ühise koordineerimise saame tuua mitmepalgelise koostöövõimekuse, mille läbi järjest parendada Eestis kasvavate laste heaolu.

2009 a. oktoobris käivitas MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus Kodanikühiskonna Sihtkapitali toetusel ning koostöös Pelgulinna Lastekaitse Keskuse ja Hea Algusega vabaühenduste võrgustiku Lapse Huvikaitse Koda. 2013. aasta märtsist loodi aga uus juriidiline keha, MTÜ Lapse Huvikaitse Koda.
Kojaga liituvad organisatsioonid, kes soovivad panustada oma kompetentsi ja kogemusega laste huvidega arvestamise nimel, saades samal ajal Koja teistelt liikmetelt toetust enda strateegiliste eesmärkide ellu viimiseks. Koja liikmete ühisteks väärtuseks on lapsekesksus, proaktiivsus ja koostöö.

Miks liituda?

1. Huvikaitse
Lapse Huvikaitse Koja eesmärk on tugevdada eelkõige läbi võrgustiku arendamise Eesti laste ja peredega tegelevate ühingute koostööd riikliku laste ja perepoliitika kujundamisel ning järelevalve teostamisel laste- ja perepoliitika elluviimise üle.

2. Võrgustik ja koostöö
Koda arendab aktiivset koostööd avaliku sektoriga ning eesmärgiks on olla arvestatav partner oluliste seisukohtade ning otsuste kujundamisel. Läbi võrgustiku saame kujundada ühiseid seisukohti riigis üleskerkivate lapsi puudutavate olukordade ning poliitiliste otsuste vajaduse osas. Ühise võrgustikusisese koostöö läbi saame anda liikmesorganisatsioonide poolt osutatud kitsaskohtadele laiemat kõlapinda.

3. Organisatsiooni ja liikmeskonna arendamine
Lapse Huvikaitse Koja tegevuskavas on kavandatud mitmesuguseid koolitusi ja seminare vastavalt liikmete vajadustele ning huvidele.

4. Rahvusvaheline koostöö
Lapse Huvikaitse Kojal on mitmeid partnereid välisriikides. Nende kontaktide ja koostöö läbi  on Koja liikmetel võimalus osa saada Euroopas toimuvast ja kogemuste vahetamisest ning rääkida kaasa uute suundade kujundamisel. Koda pakub oma liikmetele informatsiooni ja abi võimalike koostööpartnerite leidmisel Euroopas, ühisprojektide võimalusi, kogemuste ja praktikate vahetust.