Juhatus

Lapse Huvikaitse Koja juhatus on põhikirja kohaselt valitud kolmeks (3) aastaks ühingu üldkoosoleku poolt.

Jane Snaith (MTÜ Igale Lapsele Pere)

Olen sündinud ja koolis käinud Valgas. Õppinud majandust ja avalikku haldust. Töötasin erasektoris, kuid 10 aasta jooksul toetades vabatahtlikuna lastekodudes elavaid lapsi jõudsin lõpuks arusaamisele, et iga laps vajab ja väärib päris perekonda ning otsustasin anda sellesse valdkonda oma panuse. 2012 aastast pöördusin täisajaga uute väljakutsete juurde ja minu süda ja missioon on koos mõttekaaslastega vanemliku hoolitsuseta jäänud laste perekonnas hooldamise valdkonna arengusse panustamine. Selleks oleme arendamas MTÜ’d Igale Lapsele Pere.
Samaväärselt olen veendunud, et lapse huvide eest ei saa seista üksiku organisatsioonina vaid tugevaks huvikaitseks on vaja erinevate valdkondade ühinemist ning seetõttu soovin panustada ka Lapse Huvikaitse Koja kui üleriigilise võrgustiku arengusse.

Minu peres on neli last, kellest kaks on viimase 9 aasta jooksul meie juures uue kodu leidnud.

Ena Soodla (SA Väärtustades Elu)
Hetkel elan ning olen pärit Harjumaalt. Minu senine töö on olnud seotud haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga.  Täna töötan SA Väärtustades Elu tegevjuhina, kus juhin  peresid toetavate teenuste väljatöötamise protsesse. Sihtasutus Väärtustades Elu põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kriisirasedusega kaasnevaid probleeme ennetava ja neid lahendava tugisüsteemi arendamine ja varaline toetamine ning pereväärtuste propageerimine ühiskonnas.

Raivo Ilmsalu (MTÜ Inimene Õpib)