Asendushoolduse töögrupi ettepanekud ja pöördumised

Lapse Huvikaitse Koja töögrupp esitas 22. septembril toimunud töögrupi kohtumise tulemusena Riigikogu komisjonidele ühispöördumise, milles väljendati muret Sotsiaalministeeriumis ettevalmistamisel oleva sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse üle, millega juba teist korda planeeritakse edasi lükata asenduskodude laste arvu vähenemine ühes kasvatusüksuses 6 lapseni. Nii nagu kaks aastat tagasi, tuuakse ka sel korral põhjenduseks täiendavate vahendite ehk raha puudus.

Täismahus pöördumisega saad tutvuda SIIN.