Asendushoolduse töögrupp

Asendushoolduse töögrupp ühendab lapse vaesuse, sotsiaalse eraldatuse, asendushooldusele paigutamise riski ning asendushoolduse kvaliteedi ja toetatud elluastumise teemad. Töögrupis käsitletavate teemade seas on olulisel kohal ka lapse asendushooldusele paigutamise vältimine ja ennetamine. Kuid kui laps siiski vajab paigutust, siis kuidas tagada kvaliteetne hooldus.

Töögrupp koondab ühinguid, organisatsioone ja eraisikuid, kes tegutsevad või on sisuliselt huvitatud lapse õiguste ja heaolu tagamisest asendushoolduse valdkonnas.

Teemad: kuidas lapsele pakkuda sobivat asendushooldust vastavalt tema individuaalsetele vajadustele; kuidas tagada lapse õigused asendushooldusel; lapse vajaduste määratlemine, hindamine; lapsele vajalike teenuste tagamine jne.

Eestvedaja: Igale Lapsele Pere (jane@kasupered.ee)